Orbio - startsida

Välkommen till Orbio

Bli mjölnare med egen hemmakvarn! 


Känner du till att mjölet och flingorna du köper i affären i de flest fall har malts flera veckor eller månader innan de används? När fullkorn krossas, rullas eller mals börjar kornet snabbt oxidera. Redan efter en timme har kornet blivit gammalt. Vid malning med spannmålskvarn frigörs den flyktiga groddoljan som med enzymer och vitaminer ger aromatisk smak och spänst.

SAMAP-kvarnen är en spannmålskvarn för hemmabruk - som bevarar viktiga enzymer och vitaminer i mjölet.

Bevara näringen

Fullkornsmjölet är mycket känsligt för lagring. Berövar man sädeskornet ämnen som är känsliga för luftens syre har man fått en produkt där livsviktiga ämnen där är starkt reducerade. Ett vanligt siktat mjöl är praktiskt taget bara stärkelse med mineraler.


Med en hemmakvarn löser man detta problem!


Vid framställning av finmjölsorter går minst 50 viktiga ämnen till stor del förlorade. Jämfört med hela kornet ser en del av förlusten ungefär ut så här:


  • Vitamin B6 förlust 50 %
  • Vitamin B2 förlust 70 %
  • Vitamin B1 förlust 84 %
  • Vitamin E  förlust 100 %


I det siktade vetemjölet försvinner 50-100 % av sädeskornets mineraler, vitaminer, enzymer samt övriga viktiga ämnen.

I kornet finns viktiga ämnen för nedbrytning av kolhydrater i människokroppen. Eftersom många viktiga ämnen vid finmjölsframställning siktas bort, måste kroppen ta dessa ämnen ur kroppens eget förråd och då kan vissa hälsorubbningar uppstå.


Sädeskornets värdefullaste ämnen oxideras efter malningen till mjöl genom luftens syre. Redan efter mycket kort tid börjar de för mänskliga hälsan oumbärliga innehållsämnen att bli förstörda. Därför mal man mjölet strax före bakningen.

SAMAP´s nymalda mjöl innehåller alla sädeskornets naturliga beståndsdelar, inget är bortskalat eller bortsiktat, därmed behövs ingen berikning!

Vilken spannmålskvarn passar dig?

Kvarnarna tillverkas helt för hand i Andolsheim/Frankrike. Kvarnstenarna gjuts för hand och kvarnen är alltigenom en mycket hög kvalitetsprodukt med en patenterad luftkylning.

Kontakta oss så skickar vi gratis mjölprover!